❮   Utbildningar inom försäljning

Framgångsrik försäljning

Så tänker och gör de mest framgångsrika säljarna

}

45 minuter

❮   Utbildningar inom försäljning

Framgångsrik försäljning

Så tänker och gör de mest framgångsrika säljarna

}

45 minuter

Vad är försäljning och vad innebär det att vara säljare?

Ta del av några centrala synsätt som utgår ifrån hur de mest framgångsrika säljarna tänker och gör.

Vad är försäljning och vad innebär det att vara säljare?

Ta del av några centrala synsätt som utgår ifrån hur de mest framgångsrika säljarna tänker och gör.

Innehåll

Inledningen är ju ofta det första steget till en affär. Här kommer därför några spännande tankar och ett konkret tips som har hjälpt många att lyckas få en riktigt bra start på sina kundsamtal.

Frågor är säljarens viktigaste verktyg. Du får förklaring till varför det är så och tips på bra frågor att ställa i en kunddialog.

Genom att arbeta aktivt med intresseväckare får du tillgång till kundens tankar. Ta del av receptet för hur du kan bygga dessa och när i säljprocessen de fungerar bäst att använda.

   

Det är kunden som fattar beslut om hen ska köpa av dig. Genom att presentera ditt förslag med kundnytta ökar chansen till affär. Här får du olika exempel på hur du gör detta på ett naturligt och enkelt sätt.

När man arbetar med försäljning kommer man att få invändningar. Här får du ta del av de vanligaste invändningarna samt hur du bemöter dem.

Innehåll

Inledningen är ju ofta det första steget till en affär. Här kommer därför några spännande tankar och ett konkret tips som har hjälpt många att lyckas få en riktigt bra start på sina kundsamtal.

Frågor är säljarens viktigaste verktyg. Du får förklaring till varför det är så och tips på bra frågor att ställa i en kunddialog.

Genom att arbeta aktivt med intresseväckare får du tillgång till kundens tankar. Ta del av receptet för hur du kan bygga dessa och när i säljprocessen de fungerar bäst att använda.

Det är kunden som fattar beslut om hen ska köpa av dig. Genom att presentera ditt förslag med kundnytta ökar chansen till affär. Här får du olika exempel på hur du gör detta på ett naturligt och enkelt sätt.

När man arbetar med försäljning kommer man att få invändningar. Här får du ta del av de vanligaste invändningarna samt hur du bemöter dem.

Kontakta oss

Prata med Christopher Stolpe om hur ni skapar en lärresa för er organisation.