Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som din e-post och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig med mer information.

Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon: +46 31 - 40 84 50

 

Intermezzon AB
Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg
info@intermezzon.com