Palms och mätbarhet

Strategi utifrån insikt

Att kunna mäta och följa upp en utbildningssatsning har alltid varit Intermezzons ledord. Vi är övertygade om att den bästa utvecklingen av er kompetens fås när ni mäter kunskapsnivån både före, under och efter en utbildning. Vårt LMS Palms skapades med just det här syftet – att kunna mäta utbildningssatsningarna precis så bra som vi själva krävde.

Att mäta kompetenser och effekter av utbildningar är inte så svårt som det låter. Låt oss förklara i ett par enkla steg.

Var tycker medarbetaren att hen står idag?

Hur står det sig mot ett för-test, en så kallad kartläggning? Tillsammans med er identifierar vi ett antal nyckelkompetenser och hur viktiga de är för verksamheten graderat från 1 till 4.

Vi använder Bloom-skalans första fyra steg som kan uttryckas som känna till, förstå, tillämpa, analysera. Förenklat kan man säga att ju mer affärskritisk en kompetens är ju högre upp bör medarbetarna komma på Bloom-skalan för just den kompetensen.

Därefter låter vi deltagaren ta sig igenom ett realistiskt simulerat möte (länka sim-sidan) – det vill säga deltagaren får prova på att möta en kund eller genomföra ett annat moment som ingår i deltagarens arbetsuppgifter. Varje agerande mäts och vi får nu fram en kartläggning. Har deltagaren en tvåa där det borde vara en trea? Då finns det ett kunskapsgap – men det är inget att slå larm om, det är därför det finns utbildningar!

Vi kallar det att tränas inom ett ämne – det är nämligen precis det vårt upplägg låter deltagarna göra

Det vanligaste är att genom en e-learning, gå igenom kunskapsområdet, ämnet ni vill att era medarbetare ska lära sig mer om. Det kan vara en ny produkt, en särskild process för era kundmöten eller annat viktigt moment i arbetsuppgifterna.

Därefter får deltagaren pröva sina kunskaper i det simulerade mötet. Här låter vi en virtuell coach ta hand om deltagaren – gör deltagaren ett mindre bra val kliver coachen in berättar vad som kunde ha gjorts bättre. Vid varje genomförd simulering får deltagaren en poäng, ofta en procentsats. Är poängen låg kan det vara läge att repetera kunskapen i e-learningen igen. Får deltagaren däremot hög poäng är det förmodligen dags att gå vidare till nästa steg.

Nu är det skarpt läge

Deltagaren får på nytt ta sig igenom ett simulerat möte – men den här gången finns det ingen coach som hjälper till. Här får ni helt enkelt svart på vitt om deltagaren har tagit till sig av träningen och nu står på egna ben.

Här bestämmer vi tillsammans nivåerna för vad som ska krävas för att bli godkänd och få ta med sig diplomet från den avklarade utbildningen. Går det inte riktigt som tänkt kanske ett nytt försök räcker, eller så får deltagaren backa ett steg och träna lite till.

Målet är att ingen ska lämna utbildningen som underkänd – det är kunskapsgapet som ska täppas till så att ni får ut det allra mesta av er medarbetare!

  • Självskattad kunskap i kartläggning 80% 80%
  • Uppmätt kunskap i träning 45% 45%
  • Certifierad kunskap efter avslutad utbildning 90% 90%

Om kompetenser

I vårt LMS Palms genomsyrar mätbarheten allting. Till varje interaktion, det vill säga varje gång deltagaren ställs inför ett aktivt val, kopplas en vald kompetens. Är produktkunskap en nyckelkompetens för er ser vi till att många frågor rör det ämnet. Ni kan mäta många kompetenser inom samma utbildning och få en helhetsbild – och ni kan också gå in på varje enskild kompetens och se vem som behärskar vad.

 

Alla nivåer

Palms låter er dela in organisationen på samma sätt som den ser ut i verkligheten. Det innebär att ni kan se hur kunskapen inom era valda kompetenser ser ut i sin helhet, det vill säga för hela er verksamhet, till landsnivå, region-, distrikt-, butik-, team-, chefs- och inte minst individnivå. Ni ser också hur många som faktiskt genomför era utbildningssatsningar och hur långt de har kommit. Med Palms rapportverktyg kan ni skapa helt unika rapp för just er organisation. Analysera vilka användare som genomfört vilka utbildningar och när det hände. Vilka av utbildningarna har mest aktivitet och hur det går med organisationens coachning, samt mycket mycket mer.