Palms och mätbarhet

Strategi utifrån insikt

Att kunna mäta och följa upp en utbildningssatsning har alltid varit Intermezzons ledord. Vi är övertygade om att den bästa utvecklingen av er kompetens fås när ni mäter kunskapsnivån både före, under och efter en utbildning. Vårt LMS Palms skapades med just det här syftet – att kunna mäta utbildningssatsningarna precis så bra som vi själva krävde.

Att mäta kompetenser och effekter av utbildningar är inte så svårt som det låter. Låt oss förklara i ett par enkla steg.

Hur bedömer medarbetaren sin egen kompetensnivå?

Vad är fördelarna med ett förtest? Ett för-test är ett sätt att kartlägga vilka kompetenser som är viktiga för din verksamhet och hur väl dina medarbetare behärskar dem. Vi hjälper dig att välja ut några nyckelkompetenser och betygsätta dem från 1 till 4 beroende på hur affärskritiska de är.

Vi använder oss av Bloom-skalan, som har fyra nivåer: känna till, förstå, tillämpa och analysera. Ju högre upp på skalan, desto mer avancerad är kompetensen.

Vi låter sedan dina medarbetare genomföra ett realistiskt simulerat möte med en kund eller en annan arbetsuppgift som är relevant för deras roll. Vi mäter hur de agerar i olika situationer och får fram en profil av deras kompetensnivå. Om det finns några kunskapsgap, kan vi rekommendera lämpliga utbildningar för att fylla dem. 

Vi kallar det att tränas inom ett ämne – det är nämligen precis det vårt upplägg låter deltagarna göra

Det vanligaste är att genom en e-learning, gå igenom kunskapsområdet, ämnet ni vill att era medarbetare ska lära sig mer om. Det kan vara en ny produkt, en särskild process för era kundmöten eller annat viktigt moment i arbetsuppgifterna.

Därefter får deltagaren pröva sina kunskaper i det simulerade mötet. Här låter vi en virtuell coach ta hand om deltagaren – gör deltagaren ett mindre bra val kliver coachen in berättar vad som kunde ha gjorts bättre. Vid varje genomförd simulering får deltagaren en poäng, ofta en procentsats. Är poängen låg kan det vara läge att repetera kunskapen i e-learningen igen. Får deltagaren däremot hög poäng är det förmodligen dags att gå vidare till nästa steg.

Nu är det skarpt läge

Deltagaren får på nytt ta sig igenom ett simulerat möte – men den här gången finns det ingen coach som hjälper till. Här får ni helt enkelt svart på vitt om deltagaren har tagit till sig av träningen och nu står på egna ben.

Här bestämmer vi tillsammans nivåerna för vad som ska krävas för att bli godkänd och få ta med sig diplomet från den avklarade utbildningen. Går det inte riktigt som tänkt kanske ett nytt försök räcker, eller så får deltagaren backa ett steg och träna lite till.

Målet är att ingen ska lämna utbildningen som underkänd – det är kunskapsgapet som ska täppas till så att ni får ut det allra mesta av er medarbetare!

  • Självskattad kunskap i kartläggning 80% 80%
  • Uppmätt kunskap i träning 45% 45%
  • Certifierad kunskap efter avslutad utbildning 90% 90%

Om kompetenser

I vårt LMS Palms genomsyrar mätbarheten allting. Till varje interaktion, det vill säga varje gång deltagaren ställs inför ett aktivt val, kopplas en vald kompetens. Är produktkunskap en nyckelkompetens för er ser vi till att många frågor rör det ämnet. Ni kan mäta många kompetenser inom samma utbildning och få en helhetsbild – och ni kan också gå in på varje enskild kompetens och se vem som behärskar vad.

 

Koll på alla nivåer

Palms låter er dela in organisationen på samma sätt som den ser ut i verkligheten. Det innebär att ni kan se hur kunskapen inom era valda kompetenser ser ut i sin helhet, det vill säga för hela er verksamhet, till landsnivå, region-, distrikt-, butik-, team-, chefs- och inte minst individnivå. Ni ser också hur många som faktiskt genomf￶ör era utbildningssatsningar och hur långt de har kommit. Med Palms rapportverktyg kan ni skapa helt unika rapp f￶ör just er organisation. Analysera vilka användare som genomf￶ört vilka utbildningar och när det hände. Vilka av utbildningarna har mest aktivitet och hur det går med organisationens coachning, samt mycket mycket mer.

Prova Palms kostnadsfritt

Testa vår smarta lärportal gratis i 30 dagar. Vi ger dig ett konto och skickar instruktioner för hur ni får tillgång till er alldeles egna lärplattform.