Lönesamtalet – dialog viktigare än någonsin

Tiden runt lönesamtalen upplevs av många ledare som en extra stressande period. I år innebär det för många ett möte med nya förutsättningar och många nya frågor. Är det inte möjligt att träffas fysiskt – ska lönesamtalet ske på videolänk? Eller vid ett senare tillfälle? Hur påverkas din bedömning om det finns 1,5 eller 2 år att se tillbaka på snarare än ett?

Att tänka på

  • Lönesamtalet är viktigt – det blir inte mindre viktigt för att det är speciella tider.

  • En möjlighet! Arbetsgivarens får värdera medarbetarnas prestation i pengar utifrån verksamhetens förutsättningar.

  • Förberedelser – att vara professionell innebär att vara väl förberedd, kanske är det ännu viktigare än tidigare att gå igenom rutiner om mötet hålls på ett för er ovant sätt.

Var tydlig

Att vara tydlig med förutsättningarna inför mötet och vilka förväntningar ni båda har, är ett sätt att ge er en bra start. För ett videomöte kan det vara en god idé att sammanfatta vad som gäller i en kort presentation – tänk då på att inte ha för mycket text på varje presentationsbild.

Ha tålamod och förståelse

En extra dos tålamod kan också vara bra att ha med sig in i ett videomöte, särskilt om ni berör känsligare ämnen. Det är lätt att börja prata i munnen på varandra. Plötsligt kanske medarbetarens barn dyker upp i rummet, uppkopplingen är dålig eller något annat oväntat tar uppmärksamheten. Då är det viktigt att komma ihåg att fokusera på mötets syfte – hur du ser på din medarbetares prestationer från det gångna året.

Vi på Intermezzon förstår er utmaning och vill skapa bästa förutsättningar för lönesamtalet, oavsett i vilken form det genomförs.

I vår webbkurs Lönesamtal går vi igenom vad du behöver göra före, under och efter ett lönesamtal.

Testa gärna vår prova på-version, där får du många bra tips om hur du förbereder dig på bästa sätt. Lycka till där ute!

Prova på Lönesamtal →