1

Utvecklingssamtalet saknar tydlig struktur

Varken du eller din medarbetare har en klar agenda för samtalet. Det gör det både svårare att förbereda sig och ökar risken för att ni har olika förväntningar på samtalet.

2

Chefen ger instruktioner istället för att coacha

Du låter inte medarbetaren själv komma fram till vad han eller hon kan göra för att utvecklas i önskvärd riktning.

3

Medarbetarens mål kopplas inte till verksamhetens mål

Medarbetaren vet inte hur hans eller hennes egna mål bidrar till att verksamheten når sina mål.

4

Medarbetaren får inte själv sammanfatta planen framåt

Skriver ni ingen sammanfattning alls är det stor risk att det ni kommit överens om faller i glömska. Om du som chef sammanfattar åt medarbetaren är risken att medarbetaren inte tar ägarskap över sin utveckling.

5

Utvecklingssamtalet följs inte upp under året

Hur ska du kunna veta hur det går för din medarbetare om du inte följer upp kontinuerligt under året? Förändrade situationer kan ha gjort att de satta målen inte längre är relevanta vilket blir svårare att fånga upp utan uppföljning.


speech-bubble.png

Hur bra är du på att hålla utvecklingssamtal?

Testa dig själv i det här simulerade mötet med medarbetaren Lisa!


Verkar det intressant?


Följ oss gärna!