Utbildningar

Er viktigaste tillgång – kunniga medarbetare

Ett företags framgång vilar i medarbetarnas händer – det är de som skapar varan eller tjänsten ni erbjuder. Att utbilda personalen är därmed inte bara att utveckla medarbetarna utan även att utveckla er verksamhet. 

Kompetens driver lönsamheten

Varför är det så viktigt att ni utbildar och utvecklar era medarbetares kompetens? Högre lönsamhet genom bättre säljteknik eller effektivare produktion kan vara ett svar.

Vi ser även själva utvecklandet av era medarbetare som en stor vinning. I hårt konkurrensutsatta branscher är det just kompetensen och kunskapen hos era medarbetare som är allra svårast att kopiera. Er unika kompetens kan med andra ord vara er viktigaste konkurrensfördel.

Motiverar medarbetarna

Att vi trivs och känner samhörighet med våra kollegor och får en lön som vi upplever motsvarar vad vi presterar är viktiga faktorer för att vi som medarbetare ska stanna kvar på en arbetsplats. Men högt på listan står personlig utveckling. Känner vi att företaget satsar på oss i form av kurser och utbildningar motiveras vi inte bara att fortsätta utvecklas, det ökar också känslan av samhörighet med arbetsplatsen. 

Flexibla utbildningar på era villkor

Oavsett om ni planerar en större kompetenshöjande satsning eller vill fokusera på ett mindre område i er verksamhet har Intermezzon lång erfarenhet av att ta fram passande lösningar.

Realistiska simuleringar

Vi skapar kurser deltagarna kan ta del av när det passar så att ni minimerar avbrotten i arbetet. Med intresseväckande interaktiva e-learnings ger vi era medarbetare den allra viktigaste kunskapen som de sedan får träna på i realistiska simuleringar.

Mätbara resultat

Vi vet att våra utbildningar ger effekt. Vi ger dig verktygen att mäta alla deltagares resultat och se hur de utvecklar sin kompetens.

Tillsammans med våra erfarna utbildare syr vi ihop kurser där vi kombinerar gemensamma träffar, via webinars eller på plats när det är möjligt, med digitala kursmoment.

  • Självskattad kunskap innan utbildning 80% 80%
  • Uppmätt kunskap i utbildning 45% 45%
  • Certifierad kunskap efter avslutad utbildning 90% 90%
Bild på Jenny Falkman

Hur vill ni börja er lärresa?

Prata med Jenny Falkman som är specialist inom lärresor och som vet hur utbildning kan skapa lönsamhet för er verksamhet.