Palms 4.8 – Come with me if you want to learn

Palms examinator poster

Massor av nyheter i denna nya version av Palms. Framförallt vi vill lyfta fram en ny typ av utbildningsaktivtet som vi kallar  Bedömningsuppgift! Den fungerar på så vis att en examinator initierar och genomför tester och prov för en eller flera deltagare. Användbart för praktiska prov som sker på en fysisk plats.

Kontakta oss gärna för en demo. Detta och mycket mer i Palms 4.8

Förbättringar & buggfixar

  • Ny version av rapportverktyget: Uppdaterad filterdesign och möjlighet att visa och filtrera på när en användare skapades 
  • Smidigare flöde för att skapa nya användare 
  • Tydligare redigering av användare – bl.a uppdelad i flikar 
  • Bedömning (beta) – ny utbildningsaktivitet! En bedömare/examinator initierar och genomför aktiviteten för en eller flera examinander/learners. Mycket användbar för tester/prov som sker på en fysisk plats. 
  • Snabbare och tydligare kompetensgrafer 
  • Förbättrad design av inloggningssidan (beta) – särskilt för system som använder sig av flera olika inloggningssätt 
  • Nya ikoner – ett steg vår WCAG-anpassning
  • WCAG-anpassningar
  • Användarens telefonnummer kan nu läggas till i Palms
  • SMS – möjlighet skicka meddelanden från Palms till användare som SMS * 
  • Export av kompetenser från quiz 
  • Filtrera på användarstatus i klasslistor 
  • Inaktiverade utbildningar och utbildningsaktiviteter indikeras nu i snabbsökfunktionen 
  • Buggfix: Korrigering av statistikberäkning på nuvarande kontext 
  • Optimeringar och refaktoriseringar

* Tilläggsfunktion som medför kostnader

 


Kontakta oss gärna för mer information

support@intermezzon.com
+46 31-40 84 50