Onboarding

Hur ser vägen framåt ut för era nya medarbetare?

Alla förtjänar en ordentlig onboarding! Personlig utveckling står högt upp på listan när vi väljer en ny arbetsplats. Att genom en genomtänkt introduktion visa att ni satsar på era medarbetare ger inte bara den nyanställde en bra start – ni får också en medarbetare som snabbare blir varm i kläderna och snabbare kan börja bidra till er organisations utveckling!

Förberedda för välkomnandet

Att ha ett förberett onboarding-program ger både medarbetare och arbetsledare en bra start. Det spar tid från arbetsledare som redan i förväg vet vad som förväntas och hur de kan få en ny medarbetare att komma igång med sin första dag.

Flexibla upplägg som passar alla

Vår målsättning är att alla ska få en bra onboarding, anpassat utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. Vi planerar upplägget så att medarbetarna får en lärresa anpassad efter deras roll.

Träning för vardagen

Det kan ta tid att komma in i nya rutiner, system och uppgifter. Med träningar som blandar teori med praktiska interaktiva inslag – som simulerade kundmöten i verklighetstrogna miljöer – gör att medarbetaren lättare hittar trygghet i sin nya roll.

Intermezzon Best practice

Att inte bara få information utan också få träna på att sin nya kunskap är bra utbildning, tycker vi! Vi kallar vårt upplägg för Intermezzon Best practice.

Intermezzon Best practice är anpassad kompetensutveckling efter dina behov, där all vår kunskap och erfarenhet får det att fungera i din vardag och ge mätbara resultat.

 

4mat-modellen

4MAT är grunden i vår pedagogik

Vår onboarding bygger precis som våra andra lärresor  på Bernice McCarthys modell 4MAT. Ett vanligt upplägg kan se ut såhär:

WHY – Introduktion (webinar eller video)
WHAT– Teoretisk bakgrund (e-learning)
HOW – Praktisk träning (e-simulering)
HOW in practice – Applicera i praktiken (klassrumsträning och löpande coachning 

Vi kombinerar alla elementen. Vi förklarar varför deltagarna ska utbilda sig eller göra något annorlunda (WHY). Med engagerande innehåll går vi igenom teorin och metodiken (WHAT). Genom praktisk träning (HOW) får deltagaren lära sig hur de använder kunskapen. Sista steget är att applicera kunskapen i vardagen och se hur den kan användas även inom andra områden (HOW in practice).

 

Kontakta oss

Prata med Christopher Stolpe om hur ni skapar en lärresa för er organisation.