Sälj och ledarskapsutbildning

Ny release - Så funkar coachning i PALMS!

Dags för ny version av vår lärportal PALMS som innehåller en mängd förbättringar inom coachning, både för medarbetare och ledare. Nu får du mer kontroll över dina aktiviteter och sekretessen i dina coachningsaktiviteter. Dels genom att både ledare och medarbetare godkänner vad som sagts, för att följa sekretesskraven enligt dataskyddslagen GDPR. 

Vi gläds åt Eikas fantastiska resultat!

Norska bankkoncernen Eika Gruppen presenterade nyligen historiskt bra siffror när resultatet för 2016 redovisades. Som mångårig samarbetspartner gläds vi på Intermezzon naturligtvis över detta. Sedan 2008 har vi tränat och utbildat styrelsemedlemmar, chefer och tusentals rådgivare, både med konsulter på plats i Norge och med interaktiva kurser och simuleringar, helt enkelt det vi kallar blended learning.

Läs Eikas pressmeddelande

Hege Toft Karlsen - VD Eika

Hege Toft Karlsen - VD Eika

Ny utbildningssatsning - men hur skapar jag en buzz?

Hur gör du för att skapa ett sug efter din nya utbildningssatsning? Hur vet du att personalen inte bara blir informerad om att det finns en utbildning, utan att de också går den? Hur gör du för att säkerställa att utbildningen inte bara håller hög kvalitet, utan också ger önskad effekt?

lansering_utbildningssatsning

Om du kan bocka av en eller flera av nedanstående punkter har du mycket att vinna på genom att läsa denna artikel.

  • Franchiseorganisation, med flera stora och små ägare
  • Stor organisation, geografiskt utspridd
  • Decentraliserad organisation, med hög grad av självstyre på lokal nivå
  • Personalen genomgår redan idag mycket utbildningar kopplat till lagar, regler, branschorganisationer och liknande
  • Målgruppen är outsourcad, det vill säga är inte direkt anställd av vår kunden 

Satsningen riskerar att drunkna

Vi har märkt att kunder är duktiga på att ställa krav på vad utbildningssatsningen ska innehålla, hur den ska vara uppbyggd och vilka resultat som ska uppnås. Vad många sen faller på är när allt ska rullas ut i organisationen. För om vi ska vara ärliga, de flesta har mycket att göra på jobbet och utbildningssatsningen riskerar helt enkelt att drunkna i allt annat som ska göras. Därför har INTERMEZZON arbetat fram ett lättarbetat koncept som hjälper våra kunder att nå ut till sin målgrupp, där syftet är att maximera effekten av utbildningssatsningen.

Mellancheferna är nyckeln

Ofta är utbildningssatsningen insåld och förankrad i ledningsgruppen. I vårt fall oftast via säljchef och VD. Dessvärre stannar det ofta där. Anledningarna är många och beror på hur kunden är organiserad. En kritisk framgångsfaktor vi har identifierat är möjligheten att träffa samtliga mellanchefer personligen. Idealiskt sker detta i samband med en redan inbokad konferens eller kick-off. Där har vi en gyllene möjlighet att på ett tydligt och konkret sätt visa vad de vinner eller slipper genom att låta sina medarbetare genomgå utbildningssatsningen. Mellancheferna får även lägga upp egna lanseringsplaner för just deras grupper och vi hjälper till att stötta.

Lanseringspaket

Utöver att stötta cheferna lägger vi, tillsammans med kunden, upp en intern kommunikationsplan. Det kan till exempel innehålla kort filmad "teaser" för mejlutskick eller sociala medier, förinspelade telefonmeddelanden, artiklar för intranät eller personaltidning, affischer och utbildningsmaterial, SMS-påminnelse, med mera.

Involvera varje individ

Ett effektivt sätt att aktivera målgruppen är att ha en automatiskt uppringstjänst. INTERMEZZON använder bland annat Wiraya för att på ett enkelt och kostnadseffektiv sätt nå ut till samtliga i organisationen.

EXEMPEL – kundcase Bilia

Chefer: 350 st
Medarbetare: ca 3500 st
Samtliga chefer ringdes upp med hjälp av Wiraya inför den årliga ledarkonferensen. Svarsfrekvensen var 79,5%, där man i snitt lyssnade på 95% av meddelandet. Efter röstmeddelandet kom ett SMS, med länk till lärportalen (Bilia Training Portal) med enkel inloggning för att ta del av utbildningspaketet. På konferensen fick cheferna dessutom en PowerPoint-presentation att använda för vidare lansering internt.

INTERMEZZON har byggt utbildningsprogram inom sälj och ledarskap i över 20 år. Vi har kombinerat e-Simuleringar och klassrumsträningar i riktig Blended Learning sen sekelskiftet. Vi har sett vilka utmaningar våra kunder möter på när de ska lansera och rulla ut sina utbildningssatsningar. Vi har sett vad som funkar och vad som inte funkar.

John Agebrand

John.a@intermezzon.com

Chefen, hur bra är du på att coacha – egentligen?

chefhands.jpg

Är du en av de många chefer som upplever att de har ont om tid att faktiskt vara chef?
När medarbetare får lista vad de vill ha mest av från sin chef är det ett coachande förhållningssätt utifrån uppmärksamhet, uppföljning och utvärdering. Hur mycket tid lägger du på det? Hos Intermezzon kan du själv testa din coachningförmåga.

Chefer i alla typer av organisationer och nivåer säger att de ägnar så mycket som 40% av sin tid med medarbetaren till att återkoppla på beteenden och prestationer. Simon Elvnäs forskning på KTH har visat att det i själva verket handlar om 0-2%.

En av huvudanledningarna till detta är att cheferna ägnar sig åt fel saker. De utgår till exempel ofta från hur de själva tänker att det är istället för att lyssna in medarbetarnas uppfattning och vilka behov de har. Chefen har dessutom ofta ett annat tidsperspektiv än medarbetaren, där chefen oftare tänker framåt och medarbetaren bakåt.

INTERMEZZON vill hjälpa dig som chef att bli ännu bättre. Tillsammans med Ledarna har vi därför utvecklat en världsunik e-Simulering där du får praktiskt träna på det coachande förhållningssättet.

Klicka här för att testa hur bra du är på det coachande förhållningssättet!


John Agebrand
John.a@intermezzon.com

Stoner rock-sångare förstärker Intermezzons systemutveckling

Under hösten välkomnade vi Timothy Griffiths till vårt team av systemutvecklare.

Intermezzon utvecklar PALMS 3, ett av världens kanske bästa system för mätning och uppföljning av resultat, aktiviteter och kompetens. Dessutom har vi startat utvecklingen av nästa generations författarverktyg för e-Simulering och e-Learning. För att vi ska klara av allt detta behövde vi en person med rätt utbildning, tung erfarenhet och hög kompetens inom systemutveckling. Det var svårt att hitta, men till slut fann vi honom i Karlstad. Timothy Griffiths veckopendlar till Göteborg, vilket vi är mycket tacksamma för. Tim jobbar med utveckling åt bland annat SKF, Perstorp, NetOnNet, Eika, Resurs Bank och Kjell & Company.

Vad har du gjort innan du började på Intermezzon?
– Jag har haft en skapligt lång karriär inom IT, som bland annat IT-samordnare, IT-pedagog och CRM-konsult. (CRM står för Customer Relationship Management)

Vad var det som lockade med Intermezzon?
– Framförallt att få vara med om att utveckla en produkt in-house där vi själva bestämmer system-scope.

Vad ledde dig in på din nuvarande yrkesbana?
– Jag har alltid haft ett intresse för IT och systemdesign och har samlat mig en väldig bredd inom branschen. Jag utbildade mig faktiskt till projektledare för att knyta ihop alla mina färdigheter och erfarenheter, men det har visat sig att mina kunskaper som systemvetare är mer eftertraktade.

Vad har du för andra talanger?
– Om man ska tro andra, så är jag riktigt bra på att sjunga, säger Timothy som bland annat sjunger i bandet Haddock som spelar tung stoner rock. Jag gillar annars att skapa ordning från kaos och tror och hoppas att jag har blivit rätt duktig på det med åren.

Olof Hänel

Olof.h@intermezzon.com