Blended Learning

Vi gläds åt Eikas fantastiska resultat!

Norska bankkoncernen Eika Gruppen presenterade nyligen historiskt bra siffror när resultatet för 2016 redovisades. Som mångårig samarbetspartner gläds vi på Intermezzon naturligtvis över detta. Sedan 2008 har vi tränat och utbildat styrelsemedlemmar, chefer och tusentals rådgivare, både med konsulter på plats i Norge och med interaktiva kurser och simuleringar, helt enkelt det vi kallar blended learning.

Läs Eikas pressmeddelande

Hege Toft Karlsen - VD Eika

Hege Toft Karlsen - VD Eika

Ny utbildningssatsning - men hur skapar jag en buzz?

Hur gör du för att skapa ett sug efter din nya utbildningssatsning? Hur vet du att personalen inte bara blir informerad om att det finns en utbildning, utan att de också går den? Hur gör du för att säkerställa att utbildningen inte bara håller hög kvalitet, utan också ger önskad effekt?

lansering_utbildningssatsning

Om du kan bocka av en eller flera av nedanstående punkter har du mycket att vinna på genom att läsa denna artikel.

  • Franchiseorganisation, med flera stora och små ägare
  • Stor organisation, geografiskt utspridd
  • Decentraliserad organisation, med hög grad av självstyre på lokal nivå
  • Personalen genomgår redan idag mycket utbildningar kopplat till lagar, regler, branschorganisationer och liknande
  • Målgruppen är outsourcad, det vill säga är inte direkt anställd av vår kunden 

Satsningen riskerar att drunkna

Vi har märkt att kunder är duktiga på att ställa krav på vad utbildningssatsningen ska innehålla, hur den ska vara uppbyggd och vilka resultat som ska uppnås. Vad många sen faller på är när allt ska rullas ut i organisationen. För om vi ska vara ärliga, de flesta har mycket att göra på jobbet och utbildningssatsningen riskerar helt enkelt att drunkna i allt annat som ska göras. Därför har INTERMEZZON arbetat fram ett lättarbetat koncept som hjälper våra kunder att nå ut till sin målgrupp, där syftet är att maximera effekten av utbildningssatsningen.

Mellancheferna är nyckeln

Ofta är utbildningssatsningen insåld och förankrad i ledningsgruppen. I vårt fall oftast via säljchef och VD. Dessvärre stannar det ofta där. Anledningarna är många och beror på hur kunden är organiserad. En kritisk framgångsfaktor vi har identifierat är möjligheten att träffa samtliga mellanchefer personligen. Idealiskt sker detta i samband med en redan inbokad konferens eller kick-off. Där har vi en gyllene möjlighet att på ett tydligt och konkret sätt visa vad de vinner eller slipper genom att låta sina medarbetare genomgå utbildningssatsningen. Mellancheferna får även lägga upp egna lanseringsplaner för just deras grupper och vi hjälper till att stötta.

Lanseringspaket

Utöver att stötta cheferna lägger vi, tillsammans med kunden, upp en intern kommunikationsplan. Det kan till exempel innehålla kort filmad "teaser" för mejlutskick eller sociala medier, förinspelade telefonmeddelanden, artiklar för intranät eller personaltidning, affischer och utbildningsmaterial, SMS-påminnelse, med mera.

Involvera varje individ

Ett effektivt sätt att aktivera målgruppen är att ha en automatiskt uppringstjänst. INTERMEZZON använder bland annat Wiraya för att på ett enkelt och kostnadseffektiv sätt nå ut till samtliga i organisationen.

EXEMPEL – kundcase Bilia

Chefer: 350 st
Medarbetare: ca 3500 st
Samtliga chefer ringdes upp med hjälp av Wiraya inför den årliga ledarkonferensen. Svarsfrekvensen var 79,5%, där man i snitt lyssnade på 95% av meddelandet. Efter röstmeddelandet kom ett SMS, med länk till lärportalen (Bilia Training Portal) med enkel inloggning för att ta del av utbildningspaketet. På konferensen fick cheferna dessutom en PowerPoint-presentation att använda för vidare lansering internt.

INTERMEZZON har byggt utbildningsprogram inom sälj och ledarskap i över 20 år. Vi har kombinerat e-Simuleringar och klassrumsträningar i riktig Blended Learning sen sekelskiftet. Vi har sett vilka utmaningar våra kunder möter på när de ska lansera och rulla ut sina utbildningssatsningar. Vi har sett vad som funkar och vad som inte funkar.

John Agebrand

John.a@intermezzon.com

Veckans frukostseminarium drog fullt hus!

Årets första frukostseminarium handlade om coachning och chefens vikt av ett coachande ledarskap. Vår förändringskonsult Andreas Bengtsson berättade på ett inspirerande och engagerande sätt om vår erfarenhet av ett coachande ledarskap och delade också med sig av nycklar och verktyg att förhålla sig till i sitt samtal. Vi visade en e-simulering där du praktiskt kan träna coachning i en riskfri miljö.

Det var många som inte fick plats. Eftersom intresset är stort kommer vi att hålla fler seminarier under våren inom detta och andra ämnen. Följ oss i sociala medier eller håll utkik på hemsidan för nya datum. Hoppas vi ses!

Johanna Nielsen

johanna.n@intermezzon.com

Spännande nyheter i PALMS, version 3.7!

För att möta våra kunders önskemål och behov har vi uppdaterat vår LMS-tjänst rejält. Vi är särskilt stolta över: Inlämningsuppgift – en ny kraftfull funktion där medarbetare kan ladda upp dokument och videos i PALMS.

God Jul och Gott Nytt År till er alla önskar vi på Intermezzon!

God Jul och Gott Nytt År önskar Intermezzon. Klicka på julklappen för att få ta del av våra utbildningar gällande sälj, ledarskap och coachning.