Com Hem – Framgångsrik kompetensutveckling

Intermezzon-Framgångsrik kompetensutveckling

I en hårt konkurrensutsatt bransch har bredbands-, tv- och telefonileverantören Com Hem förstått vikten av kunniga och kompetenta medarbetare. Vägen dit stavas utbildning och regelbunden träning. Med Intermezzons utbildningar och vår läroportal PALMS som nav stannar kompetensutvecklingen på Com Hem aldrig av. Och det ger mätbara resultat.

Intermezzons system med utbildningar i best practice för bland annat säljkår och kundservice säkerställer att varje medarbetare nått rätt kunskapsnivå innan de certifieras. Enkelt och överskådligt med mätbara resultat kan teamledare och ledning se att medarbetarna lärt sig ett gemensamt arbetssätt. De ser snabbt var eventuella kunskapsgap finns och var det behövs kompetenshöjande insatser.

"Vi mäter kunskapsnivån hos våra nya kommunikatörer innan, under och efter utbildningarna. Resultatet blir ett verktyg för den anställdes personliga kompetensutveckling. Där är PALMS en grundbult i vårt arbete", säger Thommy Berglund.
Han är utbildare på Com Hem och upplever att deras satsning på att vidareutveckla personalen ger resultat på flera plan.
"Våra medarbetare märker att vi satsar på dem och kommer ofta med följdfrågor om hur de kan fortsätta sin utveckling", säger Thommy Berglund.
Kunniga medarbetare med hög samtalskvalitet märks på säljresultatet.

Att PALMS är ett mångbottnat system är något Com Hem tagit fasta på. De varvar egenproducerat utbildningsmaterial med e-Learning och e-simuleringar som Intermezzon producerat, där de övar på vanliga scenarion med kunder. Com Hems utbildningsteam vet hur de ska följa upp resultaten. Johannes Arnborg, också utbildare inom Com Hem, har jobbat aktivt med PALMS sedan 2013.
"Något jag verkligen uppskattar med PALMS är att det känns som vi är på en gemensam utvecklingsresa. Vi ser ofta att funktioner vi haft önskemål om dyker upp när det släppts nya uppdateringar", säger Johannes Arnborg och nämner att en av de senaste uppdateringarna inneburit ett lättare arbetssätt för att sköta coachingssamtal.
"Nu ser vi enkelt vad som sades i föregående coachningssamtal och vad vi ska ta upp i nästa samtal", säger han. "Det är ett enormt stöd för både våra kommunikatörer och deras teamledare och chefer."

Johannes Arnborg berättar att det händer att andra företag hört sig för om hur Com Hem jobbar med att utbilda sin personal, och även Thommy Berglund märker av att de ligger i framkant.
"Inte minst när vi rekryterat personal från andra företag. Då får vi ofta höra att det märks att vi tar seriöst på medarbetarnas utveckling", säger Thommy Berglund.

Vill du veta mer om hur Com Hem använder PALMS och hur de lyckats med sin kompetensutveckling? Den 5 maj besöker de Intermezzons frukostseminarium i Stockholm. Där får du också veta hur ditt företag omgående kan ta del av Intermezzons utbildningspaket.

ANMÄLAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM

Om PALMS: Marknadens smartaste LMS hjälper er med både Learning & Performance management. Det är dessutom det enda verktyget som mäter effekt och visar vilka insatser som faktiskt ger resultat. Det ser till att ni gör rätt saker för att nå era mål och är kompatibelt med befintliga system.

Olof Hänel

Olof.h@intermezzon.com