Vi gläds åt Eikas fantastiska resultat!

Norska bankkoncernen Eika Gruppen presenterade nyligen historiskt bra siffror när resultatet för 2016 redovisades. Som mångårig samarbetspartner gläds vi på Intermezzon naturligtvis över detta. Sedan 2008 har vi tränat och utbildat styrelsemedlemmar, chefer och tusentals rådgivare, både med konsulter på plats i Norge och med interaktiva kurser och simuleringar, helt enkelt det vi kallar blended learning.

Läs Eikas pressmeddelande

Hege Toft Karlsen - VD Eika

Hege Toft Karlsen - VD Eika