Ledarna blir delägare till Intermezzon

Fackförbundet Ledarna har drygt 90 000 medlemmar. I koncernen ingår förutom Intermezzon även tidiningen Chef samt utbildningsföretaget Mgruppen.

– Med Intermezzon AB får koncernen spjutspetskompetens inom Blended Learning, ett koncept som kombinerar digitalt lärande med mer traditionella klassrumsmetoder. Den unika pedagogiken för praktisk träning av ledarskap ligger i linje med Ledarnas vision om att alla ska ha en bra chef. Det stärker också Ledarnas medlemserbjudande, säger Thomas Eriksson, vd Ledarna Chefsservice AB.

Intermezzons inriktning och strategi kommer att vara densamma. Ledarna kommer att ha representation i bolagets styrelse, men kommer inte att vara inblandade i strategiska beslut eller daglig drift. Med andra ord kommer verksamheten fortsätta som tidigare.

Det finns en rad fördelar för Intermezzon och våra kunder med den nya ägarstrukturen: • Vi får en långsiktig och stabil ägare som låter oss fortsätta satsa på att ligga i framkant vad gäller e-Learning, LMS och Blended learning. • Genom Ledarna kommer Intermezzon kunna ta del av de senaste forskningsrönen inom ledarskap och förändringsarbete. • I koncernen finns redan tidningen Chef och utbildningsföretaget Mgruppen. Det innebär att vi på sikt kommer att kunna hitta synergieffekter som ytterligare stärker vårt erbjudande och hjälper våra kunder att nå sina mål.

Intermezzon är ledande inom utbildningsbranschen vad gäller Blended Learning och möjlighet att mäta effekt av kompetensutveckling eller förändringsarbete. Sedan starten 1991 har fokus varit praktisk träning för säljare och chefer.