För dig som


Är ny som chef, eller behöver fördjupa dig och träna på utmanande vardagssituationer i rollen.

Mål & syfte


Lär dig leda, coacha och ge feedback till medarbetare.
Få praktisk träning. Förbättra dina färdigheter.

Ta en titt 

Om utbildningen

Hur skapar man förutsättningar för en medarbetare att finna motivation och känna engagemang? Hur hjälper man medarbetare att nå sina mål? Vad skiljer ett coachningssamtal från ett utvecklingssamtal? När ska man ställa frågor och när ska man ge feedback? Och hur håller man ett lönesamtal?

Detta och mycket mer kommer du att få träna på i Leda individen. Dessutom kommer du att få med dig färdiga mallar som du kan ta med dig och använda direkt.

 

Ta en titt

Här kan du prova på några delar av utbildningen.


Upplägg & innehåll

 

1. Coachning i vardagen

Teori

Här introduceras du till vad coachning och ett coachande förhållningssätt är, samt vilka verktyg som du kan använda dig av. Hur du inspirerar till motivation, när du använder coachning vs feedback, coachningsfrågor och vilken coachningsmetodik som funkar.

I teorin får du med dig:

 1. Vad syftet med coachning är

 2. Hur du får förtroendet att coacha en medarbetare

 3. Hur du anpassar din coachning till olika personligheter

 4. Att coacha medarbetaren utifrån dennes kompetensnivå

 5. Det vill säga: Vad behöver din medarbetare kunna för att utföra sina arbetsuppgifter och hur duktig är medarbetaren på det idag? Vad behöver du då coacha inom?

 6. Hur du inspirerar dina medarbetare till att bli motiverade

 7. När du ska använda dig av coachning, när feedback

 8. Bra coachande frågor

 9. Coachningsmetodik – NÖHRA. Struktur för att nå framgång när du coachar.

Praktik (simulering)

Hur gör de bästa kontra de flesta, när de coachar? Det får du, helt riskfritt, träna på här genom att använda den teori du lärt dig. I ett realistiskt scenario kommer du att hjälpa en chef med att coacha sin medarbetare. Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Till din hjälp har du i din tur en coach som ger dig feedback på ditt beteende.


2. Feedback och återkoppling

Teori

Konsten att ge feedback eller återkoppling är central för att vi ska utvecklas, förändra, förbättra, eller fortsätta göra det som vi gör bra.

Men vad är bra feedback? Hur ger jag återkoppling, på rätt sätt så att mottagaren verkligen tar det till sig och inte åt sig? Hur vet jag att mottagaren verkligen lyssnar och gör något av den?

Här går vi igenom Best Practice för att ge – och ta emot – feedback!

I teorin får du med dig:

1.       Feedbacktrappan – att ta emot feedback.

Hur reagerar du när du får feedback och hur reagerar andra på din feedback?
Målet är att få ett tack!

2.       Att ge feedback:

 • Neutral och saklig

 • Specifik och konstruktiv

 • Jag budskap / giraff, modeller för hur du ger feedback så att den tas emot på rätt sätt.

 • Situationsfeedback, när du behöver ge både ”beröm” och ”utvecklande feedback” vid samma tillfälle

Praktik (simulering)

Många utbildningar stannar vid VAD. Här får du, helt riskfritt, träna på HUR du på bästa sätt ger coachande återkoppling. I ett realistiskt scenario kommer du att hjälpa en chef med att coacha och ge återkoppling till sin medarbetare. Din uppgift är att hitta bästa vägen och de val du gör får olika konsekvenser. Till din hjälp har du i din tur en coach som ger dig feedback på ditt beteende.


3. Utvecklingssamtalet

Teori

Utvecklingssamtalet ett av dina viktigaste verktyg för att skapa resultat tillsammans med andra. Effektiva och motiverande utvecklingssamtal är viktiga, både för att kunna förbättra prestationer OCH för att nå de mål som företaget satt.

Det är här du coachar din medarbetare till att sätta sina årliga mål och hur de ska realiseras.  Det är utifrån detta samtalet som du genom olika coachningsinsatser sedan coachar din medarbetare månads och veckovis.

I teorin får du med dig tips för vad tänka på Före, Under och Efter:

1.       Före – dina förberedelser och din medarbetares förberedelser

2.       Under – en bra struktur att följa under samtalet

-  Inledning, Nuläge, Tillbakablick, Framåt
- Hur du coachar din medarbetare till självinsikt, att själv hitta lösningar, och i att ta ägarskap för sin egna utveckling

3.       Efter – fortsatt coachning och stöttning under året

Praktik (simulering)

Här går du in i rollen som chef på det fiktiva företaget Attract & Engage. Du ska hålla i ett utvecklingssamtal med medarbetaren Lisa.  Din uppgift är att hitta bästa vägen för du coachar henne i sin utveckling. Beroende på de val du gör, får du också olika reaktioner från Lisa. Din coach ger dig feedback på ditt beteende.


4. Lönesamtalet

Teori

Vad får du som chef för känsla när det är dags för lönesamtal? En av fyra chefer uppger att de känner ångest, men lika många ser lönesamtalet som något positivt och som de ser fram emot. Nyckeln ligger i en tydlig löneprocess – där både medarbetare och chef känner sig trygga i vad som gäller, vilka mål och kriterier som ska vara uppfyllda. Då är också förutsättningarna goda att medarbetaren lättare förstår hur du har värderat prestationen i pengar när det är dags att sätta lönen.

I teorin får du med dig:

1.       Grundläggande riktlinjer för lönesättning

-          Lönepolicy
-          Lönekriterier
-          Bedömningsskala

2.       Lönesamtalet. Före, under och efter

-          Förberedelser
-          Tips på hur du genomför ett lönesamtal, struktur i samtalet
-          Hur du följer upp

Praktik (simulering)

Dags att omsätta VAD till HUR!  Du träffar återigen medarbetaren Lisa, den här gången i ett lönesamtal. Du styr samtalet och beroende på hur du gör det, får du också olika svar och reaktioner. Din coach ger dig feedback på ditt beteende.


Verkar det intressant?