Lärresan

Förändring genom kraftfull pedagogik

Vi tar till oss information på olika sätt. Där en del slutar lyssna om de inte direkt förstår varför informationen är viktig vill andra prova något nytt handgripligen innan kunskapen sitter. Med vår lärresa täcker vi in alla lärstilar.

Hög tillgänglighet

 Att utforma en lärresa innebär att ta höjd för allas våra olika perspektiv och presentera informationen med varierande metoder. Alla säljteorier och processer har sina poänger. Utmaningen är att kunna använda dem praktiskt i det vardagliga arbetet.

Flexibla upplägg som passar alla

Vår målsättning är att alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar, erfarenheter och att kunna ha inflytande över sin utbildning. Upplägget i våra utbildningar planeras så att deltagaren får praktisk hjälp i sin vardag för att nå sina mål och utvecklas i sin roll.

Träning för långsiktig färdighet

Under din lärresa ställs du inför en verklighetstrogna situationer och får öva praktiskt på det du har lärt dig.
I interaktiva och riskfria simuleringsmiljöer tränar du upp dina färdigheter utan att tappa försäljning, förlora kunder, eller relationer.

Intermezzon Best practice

Att gå igenom en teoretisk modell med möjlighet att träna på att sin nya kunskap är bra utbildning, tycker vi! Vi kallar vårt upplägg för Intermezzon Best practice.

Intermezzon Best practice är anpassad kompetensutveckling efter dina behov, där all vår kunskap och erfarenhet får det att fungera i din vardag och ge mätbara resultat.

 

4mat-modellen

4MAT är grunden i vår pedagogik

En lärresa med Intermezzon bygger på Bernice McCarthys modell 4MAT. Ett vanligt upplägg kan se ut såhär:

WHY – Introduktion (webinar eller video)
WHAT– Teoretisk bakgrund (e-learning)
HOW – Praktisk träning (e-simulering)
HOW in practice – Applicera i praktiken (klassrumsträning och löpande coachning 

En del vill förstå varför de ska utbilda sig eller göra annorlunda (WHY). Andra fokuserar på teorin och metodiken (WHAT). En tredje grupp vill träna praktiskt (HOW) och veta hur de ska göra. Den fjärde gruppen vill veta hur kunskapen kan appliceras i vardagen och inom andra områden (HOW in practice).

 

Bild på Jenny Falkman

Hur vill ni börja er lärresa?

Prata med Jenny Falkman som är specialist inom lärresor och som vet hur utbildning kan skapa lönsamhet för er verksamhet.