E-simulering

Träning som lyfter medarbetarna

Det är genom träning vi kan få nya arbetssätt att sätta sig. Därför kombinerar vi våra teori- och introduktionsutbildningar med e-simuleringar. I realistiska scenarion ställs du inför samma sorts situationer som i ditt arbetsliv. I simuleringen kan du riskfritt träna upp dina färdigheter och se vilka olika utfall du får av ditt agerande.

{

Oavsett hur du svarar, får du feedback och vägledning som bekräftar ditt val eller förklarar ett bättre alternativ.

Arbetar du inom banksektorn är det bankkunder med frågeställningar om bolån, försäkringar och sparanden du får träna på att möta. Finns ni inom bygghandeln är det kanske frågor om hur stor altan kunden ska bygga som ska ställas.

Tillsammans med er tar vi fram precis de scenarion ni tycker är relevanta och låter era medarbetare träna på de moment som är affärskritiska för just er bransch.

Exempel på ett simuleringsflöde

Situationen etableras

Det är torsdag förmiddag och dagens första kund har kommit in i butiken. Det är proffsbyggaren Fredrik från Björksta Skruv och Tång som stegar in.

– Vi fick ett tilläggsarbete på ett renoveringsprojekt och jag behöver ha tag på ett antal gipsskivor direkt. Ni har väl gott om standardgips inne? frågar Fredrik.

  Deltagaren ges vägval

  Hur vill du svara Fredrik? 

  1. Berättar att ni hanterar alla beställningar i tur och ordning eller hjälper du honom till rätt plats på lagret och ser till att han kommer därifrån med det han ville ha?

  2. Fråga vad det är för typ av byggnad och rum som ska renoveras så att du kan föreslå en produkt med rätt egenskaper.

  Simuleringen anpassar sig

  😄  🙂  😕  😠

  Beroende på hur du väljer att svara, kan du få en kund som är missnöjd med din service, eller en kund som visserligen kom ut ur butiken snabbt med varor – men var det rätt varor?

  Det hade kanske också varit på sin plats att fråga om han hade rätt maskin för att fästa sina gipsskivor? Genom att i riskfri miljö testa våra olika typer av ageranden ser vi också hur utfallet kan bli.

   Virtuell coach guidar deltagaren

   RAC Talk

   För att göra det tydligt för deltagaren vad som gick rätt eller fel får du återkommande feedback från din coach.

   Han eller hon förklarar för deltagaren vad i ditt svar som fick kunden att reagera si eller så och vad du skulle kunna prova för att få ett annat resultat. Vi använder oss av etablerade skådespelare som tar på sig coach-rollen – många av dem har blivit så populära hos våra kunder att de återkommer år efter år i nya produktioner.

    På plats i er arbetsmiljö – eller i en tecknad värld

    Vad är viktigast för er för att skapa igenkänning?

    Här avgör vilken typ av verksamhet ni bedriver, vilka typer av kunder ni möter och i vilka situationer. Att filma i er faktiska arbetsmiljö kan skapa omedelbar realism och igenkänning. I andra fall kan tecknade stiliserade karaktärer göra att stereotyper och förutfattade meningar undviks och deltagaren kan själv föreställa sig vem det är de pratar med. Det viktigaste är att deltagaren tränas i de situationer som är relevanta för just er vardag.

    Simulerade möten som ger verklig förändring

    Som arbetsledare behöver du inte nöja dig med kunskapen att dina medarbetare får effektiv träning. Du kan också se hur ni presterar i olika moment – var är ni extra bra och var behövs det mer träning? Hur väl genomförs det simulerade mötet några veckor efter det första försöket? Genom att integrera träningen med vårt Palms LMS får du verktygen för att höja kompetensnivån där det behövs samtidigt som du ser styrkor ni redan nu kan dra nytta av.

    {

    Vårt mål med simuleringarna är att de ska kännas trovärdiga för deltagaren.

    Digitala utbildningar