DEMO E-SIMULERING

Utvecklingssamtal

Som chef är det viktigt att du lär dig att leda utvecklingssamtal med dina medarbetare. Här får du lära dig vad du ska förbereda, genomföra och följa upp för att skapa ett bra samtal.

OM DEMON

Kursen består av både teori och praktik, i den här demon får du ett smakprov på praktikdelen. Denna kurs ingår i vårt utbildningspaket Chef i praktiken

OM KURSEN

Så coachar du dina medarbetare till resultat! Utvecklingssamtal är ett tillfälle för dig som chef att stödja och utveckla dina medarbetare i deras arbete. I den här kursen lär du dig hur du planerar, genomför och följer upp ett effektivt och coachande utvecklingssamtal. Kursen består av två delar:

TEORI

Här får du lära dig om utvecklingssamtalets syfte, struktur och innehåll. Du får också tips på vad du ska tänka på före, under och efter samtalet för att skapa en bra relation och ett bra resultat.

PRAKTIK

Här får du testa dina kunskaper i ett realistiskt scenario där du ska hålla ett utvecklingssamtal med medarbetaren Lisa. Du får se konsekvenserna av dina val och få återkoppling från en coach som hjälper dig att utveckla dina färdigheter.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller göra en beställning? Inga problem, skicka ett meddelande så hör vi av oss direkt!