Lönesamtalet – dialog viktigare än någonsin

Lönesamtalet – dialog viktigare än någonsin

Tiden runt lönesamtalen upplevs av många ledare som en extra stressande period. I år innebär det för många ett möte med nya förutsättningar och många nya frågor. Är det inte möjligt att träffas fysiskt – ska lönesamtalet ske på videolänk? Eller vid ett senare...