Bra ledarskap bryggar avstånden i det nya arbetslivet

Trött kvinna sover framför datorn

6 tips för att leda teamet på distans

Att flytta hem arbetsplatsen och jobba på distans blev för många ett snabbt beslut när pandemin var ett faktum. Trots att vi börjar se ljuset i tunneln och att samhället öppnar upp igen, kommer flera företag att mixa distans- och kontorsarbete i större utsträckning än innan. Fördelarna är många: ökad produktivitet och minskat behov av kontorsytor vilket ökar lönsamheten.

Men rapporter visar också hur vårt psykiska mående har försämrats markant under pandemin. Tecken på utbrändhet och oro för framtiden riskerar att radera ut de positiva effekterna som distansarbete kan medföra. Det här ställer nya krav på den som leder arbetet.

Att leda på distans är en förmåga alla chefer behöver behärska och här är några tips på vägen.

#1 Kommunicera visionen framåt

Den nya arbetsmodellen att mixa distans- och kontorsarbete är troligen inte helt på plats ännu, men trots det behöver anställda informeras om processen. Brist på information om exempelvis riktlinjer och förväntningar lämnar utrymme för oro. En rapport från McKinsey & Company visar att företag som har kommunicerat mer information om den framtida arbetsplatsen, även om allt inte är fastställt och beslutat ännu, har ökad produktivitet hos sina medarbetare som dessutom mår bättre.

#2 Kommunicera oftare

När de korta mötena i korridoren eller i fikarummet inte existerar i samma utsträckning längre, kan man uppleva att man inte vet vad som händer på arbetsplatsen längre. Ersätt spontana möten genom att schemalägga ett frekvent online-möte där ni går laget runt. Det skapar kontinuitet och upprätthåller en känsla av tillhörighet, även om man sitter isolerad hemma.

#3 Bygg digitalt förtroende

Kommunicera mötets syfte, agenda och mål i inbjudan. Vilka förberedelser behövs?

Var noga med att introducera nya medarbetare och medlemmar för varandra. Räkna inte med att alla redan känner till personen och dess arbetsuppgifter.

Disponera tiden under mötet och planera in pauser. De nya tidsangivelserna är inte 30 utan 25 minuter, inte 60 utan 50 minuter. Paus behövs för att hinna ställa sig upp och röra lite på sig. Att rikta blicken mot något längre bort än en skärm eller dokument ger också vila för ögonen.

#4 Undvik detaljstyrning, men sätt mätbara mål

Vart vill vi och vilka mätbara resultat definierar vad som krävs för att komma dit? Ge ditt team frihet med ansvar att uppnå sina mål. Tänk på att göra målen mätbara – det är om något ännu viktigare vid distansarbete för att medlemmarna i teamet ska känna att de gör framsteg.

#5 Inventera hemmakontoret

När hemmet blir en arbetsplats behöver du tänka igenom vilken utrustning och hjälpmedel ditt team kan tänkas behöva hemma. Hur kan du kan stötta för att få till bra lösningar och undvika ergonomiska fällor?

#6 Stötta balansen mellan arbete och privatliv

Det kan vara svårt att både börja i tid och sluta i tid! En hjälp på vägen kan vara ett flexibelt schema och en kultur som fokuserar på att uppnå mål snarare att antalet timmar vid datorn. Uppmuntra ditt team att skapa rutiner som de börjar och avslutar sin dag med. Dela med varandra!