Blended Learning

Det bästa av två världar

Blended learning är kort och gott en mix av klassrumsutbildning och e-learning för maximal effekt. Deltagarna får möjlighet till förberedelser, inläsning och kunskaps-avstämning på distans med fördjupning i klassrummet – fysiskt eller via webinars.

Blended learning – upplägg

Utgångsläge

Våra utbildningsprogram inleds med att vi mäter kompetensgapet – det vill säga var medarbetarna befinner sig idag jämfört med det önskade läget, dit ni vill nå. Det här blir utgångsläget för hela utbildningen – att höja medarbetarna till den nivån de ska vara på för att utföra sitt jobb på bästa sätt.

 

4mat-modellen

Lärresa för alla stilar

Själva utbildningen täcker in alla lärstilar enligt bland annat 4MAT-modellen. De genomförs i en kombination av utbildning i klassrum, webinarer, e-learning och e-simulering. Det här är ett kraftfullt sätt att omsätta olika typer av beteenden i praktiken och ger möjlighet att utforska för- och nackdelar och även diskutera dem tillsammans med sin coach och övriga deltagare.

 

Mätbara resultat

Att med blended learning ge era medarbetare en heltäckande utbildning är en metod som säkerställer att så många som möjligt får ut så mycket som möjligt av utbildningsinsatsen. I kombination med den praktiska träningen och fördjupningarna i de gemensamma träffarna får ni en långvarig effekt och konkreta resultat i verksamheten. Allt är mätbart, eftersom vi mäter kompetensutvecklingen efter genomförda utbildningsinsatser! Mätningen sker ned till individnivå, vilket gör att ni får en exakt bild av var ni har nått mest framgång och var det kan behövas framtida insatser.

 

  • Självskattad kunskap innan utbildning 80% 80%
  • Uppmätt kunskap i utbildning 45% 45%
  • Certifierad kunskap efter avslutad utbildning 90% 90%

Färdiga utbildningar

Färdiga digitala utbildningspaket

Våra färdiga digitala utbildningar inom försäljning och ledarskap är framtagna för att antingen användas i komplett utförande eller där ni väljer ut sektioner och moduler för att kombinera med workshops och utbildning i klassrum. Blended learning, alltså.

 

Bild på Jenny Falkman

Hur vill ni börja er lärresa?

Prata med Jenny Falkman som är specialist inom lärresor och som vet hur utbildning kan skapa lönsamhet för er verksamhet.