1998 myntade vi begreppet - idag är vi ledande inom området

Blended learning är en populär term, som allt fler utbildare använder sig av. Men endast ett fåtal kan egentligen definiera den.

Vår blended learning är mer än bara enstaka uppladdade videoklipp och någon enkel webanimation. I våra program analyserar vi kunskapsgap och anpassar varje enskilt moment av utbildningsprogrammet till deltagarnas kompetens och erfarenhet.

Ett konkret exempel är att vi alltid kör e-simuleringar tillsammans i klassrum eller webinar. Det är ett kraftfullt sätt att omsätta olika typer av beteenden i praktiken och ger möjlighet att diskutera för- och nackdelar. Vi använder oss av 4mat-modellen

 
kompetensutveckling

Vi vet hur kombinationen av klassrums-utbildning och e-simulering ger maximal effekt

Deltagarna får möjlighet till förberedelser, inläsning och kunskaps-avstämning på distans. Vi mäter kompetensgap, även inom beteenden. På så sätt kan utbildningen anpassas till deltagarna. Vår lösning täcker in alla lärstilar och ger mer fördjupning i klassrummet. Det ger maximal utbildningsinsats, långvarig effekt och konkreta resultat i verksamheten. Mätbart!

Med Intermezzons blended learning får ni ut maximal effekt av utbildningssatsningen. Oavsett inriktning.

Prova på våra utbildningar


 

Skapa ditt eget utbildningsprogram

Blended learning enligt dina behov och önskemål - här kommer några exempel inom olika områden

 
 
 

B2B-försäljning

Sales Challenge
e-Simulering (3 moduler)
Teori
Kartläggning, träning och certifiering

Personlighetsbedömning
e-Learning

Best Practice Sales
Säljhandbok

Framgångsrik försäljning
Korta filmer som inspirerar och lär ut grunderna i försäljning

Klassrumsutbildning
Med Intermezzon-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning.
Exempel på fokusområden:

  • Key Account Management

  • Praktisk mötesbokning

  • Säljplanering

  • MBTI

Coachstöd
Med Intermezzon-certifierad konsult (telefon, webinar eller i ditt kundmöte)

 

Coachning och Ledarskap

Best Practice Coaching
e-Simulering
Teori
Kartläggning, träning och certifiering

Coaching i vardagen
e-Simulering
Kartläggning, träning och certifiering

Återkoppling och Feedback
e-Simulering
Kartläggning, träning och certifiering

Personlighetsbedömning
e-Learning

Klassrumsutbildning
Med Intermezzon-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning.
Exempel på fokusområden:

  • Coachning

  • Återkoppling och ledarskap i praktiken,

  • Motivationsfaktorer

Coachstöd
Med Intermezzon-certifierad konsult (telefon, webinar eller på din arbetsplats)

 
 
 

Service

Grundläggande försäljning
(butik eller telefon)
e-Simulering

Retorik och kommunikation
e-Learning

Personlighetsbedömning
e-Learning

Klassrumsutbildning
Med Intermezzon-certifierad konsult. Vad är god service?
Fokus på praktisk övning.  

 

Presentationsteknik

5 filmer om presentationsteknik
(ca 2-3 min / film)

Best Practice Presentation Skills
e-Learning

Klassrumsutbildning
Med Intermezzon-certifierad konsult. Fokus på praktisk övning.

Coachstöd
Med Intermezzon-certifierad konsult.
Ladda upp en inspelning av din presentation och få återkoppling, eller så hjälper vi dig med din viktigaste presentation.

 

 

Resultatgaranti

Intermezzon Blended Learning är vår garanti för att utbildningsinsatsen genererar mätbara resultat. Stora internationella börsbolag som väljer oss ökar inte bara kundupplevelsen och försäljningen - de kan även mäta effekten på sista raden.