Lönesamtalet – dialog viktigare än någonsin

Lönesamtalet – dialog viktigare än någonsin

Tiden runt lönesamtalen upplevs av många ledare som en extra stressande period. I år innebär det för många ett möte med nya förutsättningar och många nya frågor. Är det inte möjligt att träffas fysiskt – ska lönesamtalet ske på videolänk? Eller vid ett senare...

Använd hjärtat i kristider

När stora delar av vår värld stannar in i coronakrisens spår lämnas ingen verksamhet oberörd. För många företag fungerar inte de välbeprövade strategierna – det behövs nya vägar för att nå fram till kunderna. För den som ser sig om finns det redan mängder av positiva...