Använd hjärtat i kristider

6 maj | 2020

När stora delar av vår värld stannar in i coronakrisens spår lämnas ingen verksamhet oberörd. För många företag fungerar inte de välbeprövade strategierna – det behövs nya vägar för att nå fram till kunderna. För den som ser sig om finns det redan mängder av positiva exempel på hur företag ställer om.

Harvard Business Review noterar fem nyckelstrategier – första bokstäverna bildar ordet HEART, och att visa hjärta är helt klart temat här.


Humanize your company

Mänskliggör ditt företag. Det här handlar om att visa förståelse för situationen. Visa hur ni hjälper era kunder OCH era anställda. Här finns goda exempel som restauranger som tänkt om kring take away och hur man kan se till att även personer ur riskgrupper kan handla.

 


Educate about change

Lär ut vad förändringarna innebär, hur de påverkar era öppettider och nåbarhet. Visa att ni är proaktiva och inte vidtar åtgärder bara för att följa de riktlinjer som finns.

 


Assure stability

Försäkra kunderna om att värdet ni tillför finns kvar – även om formen är annorlunda. På Intermezzon fortsätter vi att blanda digitala utbildningar med lärarledda, den blended learning vi blivit uppskattade för – men vi omvandlar våra klassrumsdagar till webinars, precis som vi gjort när vi anordnat internationella utbildningar med deltagare från olika världsdelar.

 


Revolutionize offerings

Revolutionera ert erbjudande. Tänk om och tänk nytt. Svåra tider kan ge upphov till nya kreativa lösningar. Många svenska företag har ställt om sin produktion för att bistå vården med skyddsutrustning. Sprittillverkaren Absolut skapade nyheter när de började tillverka handsprit.

 


Tackle the future

Hantera framtiden. Är de förändringar som situationen kräver tillfälliga eller finns det lärdomar att dra för hur ni bedriver er verksamhet även i framtiden. Berätta det för era kunder! Många har nog tänkt till över vilka jobbresor som är helt nödvändiga liksom vilka konferenser eller kompetenshöjande insatser som kan ske även om inte alla är närvarande fysiskt.


Fortsätt. Utvecklas.

Vi har digitala ledarskaps- och säljutbildningar att leverera omgående.


Läs mer