4mat-01.png

Bernice McCarthys modell 4MAT.

INTERMEZZON BLENDED LEARNING bygger på 4Mat-modellen. Ett vanligt upplägg kan se ut såhär:

  1. Introduktion (webinar eller video) - WHY
  2. Teoretisk bakgrund (e-Learning) - WHAT
  3. Praktisk träning (e-Simulering) - HOW
  4. Applicera i praktiken (klassrumsträning och löpande coachning med stöd av PALMS) - HOW in practice

För att få till förändring hos individer med olika förutsättningar behöver man alltså ge flera svar på samma fråga. 

Vissa behöver förstå varför de ska utbilda sig eller göra annorlunda (WHY). Andra fokuserar på teorin och metodiken (WHAT). En tredje grupp vill träna praktiskt (HOW) och veta hur de ska göra. Den fjärde gruppen vill veta hur kunskapen kan appliceras i vardagen och inom andra områden (HOW in practice).

 

 

Grunden till vår pedagogik

Människor uppfattar och hanterar ny information på olika sätt. Vår pedagogik täcker in alla lärstilar.  

De flesta utbildare kan förklara varför du ska lära dig något. De fortsätter sen med att förklara vad du ska lära dig (teoretisk). Vissa kan sen exemplifiera och kanske köra enklare rollspel för att även förklara hur (praktiskt).

Få, om ens någon, tar det sen ut i praktiken för att du ska kunna använda dina kunskaper över tid.

 

All vår kunskap grundar sig på erfarenhet.
— Leonardo da Vinci