Rekarnegymnasiet ställer om till digital undervisning

30 apr | 2020

Sveriges gymnasieskolor har ställts inför en tuff utmaning under våren. De ska ge undervisning till eleverna på distans och samtidigt leva upp till samma krav som tidigare. Helen Kyhlström, lärare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, vände sig till Intermezzon för digitalt kursmaterial.


Helen Kyhlström, lärare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

Helen Kyhlström, lärare på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna.

– Jag jobbade tidigare som butikschef för Hemtex och för snart tio år sedan fick jag gå en av Intermezzons säljutbildningar, berättar Helen. Jag fastnade för den digitala utbildningen. Den var interaktiv och framtagen så att man var tvungen att fundera och tänka till i det kundmöte som man hade framför sig. Det var inte bara prat utan också ”doing”.

>
Det var inte bara prat utan också ”doing”.

Helen undervisar elever på handel- och administrationsprogrammet. När hon och hennes kollegor fick börja planera för att bedriva undervisning på distans kom hon att tänka på den där säljutbildningen igen och hörde av sig till Intermezzon.

– Vi kommer att låta våra elever i årskurs två under fyra veckor börja nosa på UF-företagande och hur de kan jobba med sälj och kundmöte med hjälp av Intermezzons material. Riktiga UF-företag startar de i årskurs tre.

Eleverna kommer inledningsvis att jobba med två av Intermezzons kurser. Den ena är den filmbaserade utbildningen Framgångsrik försäljning.

– Vi kommer att ringa upp några elever i taget via Skype eller Google Meet och ha diskussionsfrågor om filmen de har sett, berättar Helen Kyhlström.

Utbildningen Kommunicera med olika personligheter kommer eleverna att köra i ett svep och diskutera kring hur väl de känner sig själva och hur de säljer och bemöter olika färger. De får sedan svara på hur de tyckte att scenariona gick.

– I skolans kurs Personlig försäljning 1 har vi arbetat med just dessa färger, men i denna utbildning får de verkligen träna på att arbeta med kundtyperna, säger Helen.

– Vi upplever att eleverna lättare tar till sig av det muntliga, att få titta på någon som berättar och inte bara läsa i läroböckerna. I Intermezzons portal Palms ligger det tillgänglig för eleven när det passar hen, och om hen vill se det flera gånger vilket är perfekt. Det blir lite som ett flipped classroom, de tittar hemma och vi diskuterar online via olika kanaler, avslutar Helen.

Att Intermezzons säljkurser nu blir använda på en gymnasieskola är en rolig överraskning men inte helt ologiskt, menar Jörgen Hedström, Intermezzons VD.

– Vi tror ju på vår pedagogik som alltid innehållit lika mycket teori som praktik – vi vet att deltagarna tar till sig kunskapen bättre om de också får praktisera den. Det gäller såväl i arbetslivet som i skolan, säger Jörgen Hedström.

– Vi tycker att det är jättekul att vi kan hjälpa Rekarnegymnasiet med undervisningsmaterial och ser spänt framemot att höra hur det har mottagits.


Jörgen Hedström, VD Intermezzon

Jörgen Hedström, VD Intermezzon