Microlearning, AI och allt däremellan – årets utbildningstrender

31 jan | 2020

Vi tog oss igenom januari! Med årets, förhoppningsvis, gråaste månad förbi – vad sitter bättre än en trendspaning. Vilka trender tror du kommer att påverka utbildningsbranschen under 2020?

Vi besökte ett intressant webinar hos branschkollegorna Howspace för att lyssna på vad de ser för utbildningstrender 2020. Det här är några av punkterna vi tog med oss:


image.jpg

Inspirerande microlearning
Korta skräddarsydda interaktioner som får fart på både handling och dialog.


image.jpg

Stötta på-jobbet-lärande
Skapa strukturer och rutiner för att anställda ska få utrymme att reflektera över vad de lärt sig.


image.jpg

Personligt innehåll och kontakter
Att föra samman relevanta personer med varandra kan vara lika givande som att ge dem rätt innehåll. Här ser Howspace AI som en stark motor.


LXP mot LMS
Lärandet blir mer och mer upplevelsebaserat, socialt och utformat efter individens intressen. Individen bidrar själv i högre grad till sitt eget – och andras – lärande.


Förstå och mäta lärandets resultat
Genom att mäta effekten av lärandet, snarare än bara genomförandet av en utbildning, kan vi se hur väl utbildningens mål nås och hur medarbetarna utvecklas.

Vi tackar Howspace för ett inspirerande webinar. Vi kan bara nicka och hålla med på flera punkter, inte minst kring mätbarheten som råkar vara en paradgren för vår egna läroplattform Palms.