Frukostseminarium: Så kan AI ge er värdefulla insikter från varje kundsamtal

28 jan | 2020

Med fokus på hur AI kan användas till att dra lärdom av varje kundsamtal anordnar Intermezzon och Kontakta ett spännande frukostseminarium.

Experten Pär Warg Wiklund (Loxy Soft/Gamgi) kommer att tillsammans med representanter från Bonnier demonstrera hur företag redan idag arbetar systematiskt med att analysera till exempel tonalitet och försäljningsargument för att ge förutsättningar för ännu högre kundnöjdhet och mer framgångsrika säljare! Intermezzon är såklart också representerade på plats för att berätta hur vi använder blended learning för att effektivt träna personal.

Mer info hos Kontakta

Tid och plats

Datum: 6 februari 2020
Tid: Klockan 08:30 – 09:30 (frukost från klockan 08.00)
Plats: Intermezzon på Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg
Kostnad: Kostnadsfritt och öppet för alla