Så förebygger du psykisk ohälsa på arbetsplatsen

25 jun | 2019

Långtidssjukskrivningarna på grund av stress och utbrändhet fördubblades i slutet av 90-talet och är fortfarande ett stort folkhälsoproblem.

Vi har tillsammans med RSMH, Riksförbundet för mental och social hälsa, tagit fram en utbildning där du får lära dig om en arbetsgivares skyldigheter och rättigheter före, under och efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Hur kan du som chef eller medarbetare förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Hur du kan underlätta för den som är sjukskriven? Och vilken är din roll i återhämtningen?

Den här utbildningen innehåller en introduktion där vi definierar begreppet psykisk ohälsa och tre teoriavsnitt där du får följa medarbetaren Emma och i rollen som hennes chef stötta henne genom hennes utmaningar.

Utbildningen är framtagen av RSMH i samarbete med Intermezzon och finansierad av Arvsfonden.