Anrika Bonnier väljer Göteborgsbyrån Intermezzon

3 mar | 2017


Bonnier & Intermezzon

Anrika Bonnier väljer Intermezzon – i syfte att stärka varumärket men framförallt kvalitén i rekryteringskanalen telefon och kundservice.

Bonnierkoncernen vill på ett ansvarsfullt, utbildande och effektivt sätt nå ut med hela sitt utbud, till ännu fler kunder. Till sin hjälp tar man Göteborgsbyrån Intermezzon som ska vässa Bonniers kundservice och telemarketing via Blended Learning.

Alla Bonniers kommunikatörer inom telemarketing och kundservice genomgår en grundläggande utbildning i kundbemötande och behovsanalys. Utbildningen bedrivs idag genom att egna utbildare reser runt i Norden och håller klassrumsutbildningar.

– Det är ett tidskrävande sätt att lära upp personal på. Dessutom har vi i branschen en högre personalomsättning vilket medfört att vi måste regelbundet upprepa utbildningarna, säger Tony Mårshans, övergripande beställare för Bonnier Consumer Sales Academy.

Via Intermezzons utbildningsmaterial med teori och e-simulering av kundsamtal kan säljarna öva om och om igen på att möta kunder. Med Intermezzons utbildningsportal PALMS går det lättare att få till en förändring – och resultatet går dessutom att mäta.

– På det här sättet arbetar vi smartare med den kompetensutveckling som både marknaden och branschen kräver. Dessutom, som en av Sveriges största köpare av telemarketing och kundservice måste vi kvalitetssäkra och vässa nivån på varje kundsamtal som görs i vårt namn, säger Tony Mårshans.

Initiativet ligger i linje med Bonnierkoncernens strategi om att fortsätta utvecklas på den digitala vägen, även på utbildningssidan.

– Det är fantastiskt spännande att vi på Intermezzon har fått möjligheten att ta med oss tidigare erfarenheter från andra stora koncerner till en så stor kund som Bonnier. Målet är att hjälpa Bonnier att säkra en ännu högre och ansvarsfull nivå i deras kundkontakter. Vi ger möjlighet att snabbt och enkelt nå ut till en stor målgrupp och kan mäta resultat av denna utbildningssatsning och detta förändringsarbete, säger Tomas Dreifaldt VD på Intermezzon.

I första skedet är följande nordiska dotterbolag involverade: Bonnierförlagen/Bonniers Bokklubbar, Bonnier Tidskrifter, Bonnier Publications, C More & Bonnier News.

Intermezzon jobbar med Blended Learning, vilket innebär att simulerade säljmöten, interaktiva teoripaket och klassrumsundervisning kombineras för att ge bästa möjliga effekt av utbildningssatsningen. I Intermezzons egenutvecklade läroportal PALMS, kan samtliga användares resultat följas upp, utvärderas och kopplas mot olika nyckeltal.