Spännande nyheter i Palms 3.7

24 jan | 2017

För att möta våra kunders önskemål och behov har vi uppdaterat vår LMS-tjänst rejält. Vi är särskilt stolta över:
Inlämningsuppgift – en ny kraftfull funktion där medarbetare kan ladda upp dokument och videos i PALMS. En ledare kan sedan bedöma det som lämnats in och avgöra om medarbetaren klarat uppgiften eller inte, eller så räknas detta automatiskt ut från satta kompetenskrav.

3.7 bjuder även på ökad säkerhet. För att följa EU:s dataskyddsreform, har coachningsfunktionerna uppdaterats med ökad sekretess för uppgifter som sparas i er portal i samband med medarbetarsamtal, säljsamtal med mera. Våra kunder kan vara trygga med att inga uppgifter hamnar i obehörigas händer.

Fullständig lista över nyheter och uppdateringar finns här: http://releases.palms.academy/