SKF väljer Intermezzon

6 apr | 2016

I konkurrens med några av världens största och mest erkända säljkonsultbolag, har SKF valt ut Intermezzon för sin globala satsning Sales Excellence. Som ett led i satsningen håller Intermezzon 4-6 april utbildning i Bratislava för Sales Directors för SKF. Syftet är att ge högsta säljledarna på respektive marknad rätt verktyg för att stötta sina medarbetare i utrullningen av Sales Excellence.

Sales Excellence är ett Blended Learning upplägg, där en av marknadens mest avancerade e-Simuleringsprogram inom sälj kombineras med konsultledda lektionsdagar över hela världen. Programmet inleds med en uppstart, antingen fysiskt eller via weblänk, där deltagarna får en helhetsbild och en läroplan för utbildningen. Därefter få de göra en självskattning där deltagaren först bedömer sin egen skicklighet inom sälj och ledarskap. Nästa steg är att testa sina kunskaper i tre e-simuleringar, vars svårighetsgrad anpassar sig efter deltagarens skicklighet, där beteende och kunskaper testas och mäts.

Därefter får deltagaren tillgång till en heltäckande webbaserad säljteoretisk genomgång, som kombineras med lärarledda pass i klassrum där Intermezzon hjälper deltagarna att gå mer på djupet och även anpassa till just deras verklighet. Därefter får deltagaren träna upp sina färdigheter i e-Simuleringar för att slutligen bli godkänd och certifierad.

Detta Blended Learning-upplägg säkerställer en större och mer långvarig beteendeförändring, med fokus på förbättrade och mätbara resultat – i verkligheten. Erfarenhet och antal anställningsår är mindre viktigt, eftersom Blended Learning-upplägget anpassas till individen. Detta innebär att även en mycket erfaren säljare kan förbättra sig på samma sätt som den nyanställde.

Intermezzon arbetar enligt en beprövad och väl utarbetad e-Simuleringspedagogik, som tillsammans med riktade lärarledda insatser gett bevisade resultatförbättringar i mer än tjugofem år. Intermezzon har sedan tidigare ett väl inarbetat samarbete med SKF.