NetOnNet & SIBA växlar upp med PALMS 3

22 jun | 2016

Under våren lanserar NetOnNet sina nya Coachande Målkort, med 4 dagars ledarträning för alla Lagershopsansvariga. Intermezzon håller i utbildningen och levererar också PALMS 3 för att göra det möjligt att hålla, följa upp och utvärdera coachingaktiviteter på hela NetOnNet. Parallellt håller även SIBA på att flytta över hela SIBA Academy till PALMS 3, för att även de ska kunna få full kraft i sina säljcoachande aktiviteter.


SIBA kommer precis som NetOnNet att nyttja nya Målkort med kvartalsvisa aktivitetskrav för alla Butikschefer ihop med Säljarna. I PALMS kommer Regionchefer och ledning att kunna följa upp aktiviteterna och även följa vilken påverkan det har på resultatet.

  • Grymt skoj med lite nya tag och uppfräschning i träningsportalen. Vi behöver coachuppföljningen och möjligheten att snabbt ladda upp och sprida egenproducerat material, säger David Hedin, NetOnNets Försäljningschef för alla Lagershopar.

Satsningen innebär att kompetensutvecklingen stärks och stödjs med ett responsivt gränssnitt och i framtiden väntar fler kompetenshöjande aktiviteter.

  • Gott att vi framtidssäkrar vår löpande kompetensutveckling med en responsiv och än mer modern träningsportal för alla våra SIBA Säljare. Vi har tagit hjälp av våra duktiga Butikschefer för att förädla Intermezzons PALMS 3 produkt ytterligare, säger Åsa Westher, HR Business Partner.