Bilia samarbetar med Intermezzon

2 mar | 2016

Bilia kommer att i samarbete med Intermezzon satsa långsiktigt på utbildning för sina fler än 3500 st medarbetare i koncernen.

Under hösten kommer Bilia och Intermezzon ta fram ett av marknadens mest moderna e-Simuleringsprogram inom service, skadeverkstad och försäljning. Detta kompletteras med en helt ny koncerngemensam och engagerande Introduktionsutbildning för alla Bilia-medarbetare.

E-learning med e-simulering

Intermezzons breda erfarenhet och kompetens inom e-Learning kommer att stötta Bilias arbete i att säkerställa en gemensam arbetsprocess inom Bilias affärsområden, samt för att säkra en mer effektiv Onboarding och introduktionsprocess för nyanställda.

Intermezzon kommer att bidra med sin beprövade och väl utarbetade e-Simuleringspedagogik, som tillsammans med riktade lärarledda insatser gett bevisade resultatförbättringar i mer än tjugo år.

Målet med satsningen är att befästa Bilias starka varumärke och vår vision att bli branschens bästa servicebolag med de mest nöjda kunderna vilket mäts och jämförs kontinuerligt via olika undersökningar. Genom Intermezzons verktyg säkerställer vi löpande att alla Biliamedarbetare utvecklar och förbättrar sig via relevant, rollriktad, engagerande & realistisk e-utbildning. På så sätt hjälper det oss att rent praktiskt leva upp till Bilias Kundlöfte: Hela Vägen, att vara en helhetsleverantör som verkligen hjälper nya och befintliga kunderna med allt som rör bilen. Och lite till.
– Anders Rydheimer, Marknads- & Kommunikationsdirektör Bilia

e-Simuleringsprogrammet kommer innefatta självskattning, kartläggning, träning och certifiering via ett antal kundsamtalsscenarier, vars svårighetsgrad anpassar sig efter deltagarens skicklighet, där beteende och kunskaper testas av och mäts.

Onboarding

Introduktionsutbildningens huvudfokus är att säkerställa en bra onboardprocess och förklara Bilias värdegrund samt Bilias kärnvärden: Tillgänglighet, Intresse och Attraktivt bilägande. Introduktionen kommer att hjälpa Bilia att nå sin vision, att bli branschens bästa servicebolag.