Våra utbildningar

INTERMEZZON erbjuder Blended Learning-program inom främst sälj och ledarskap. Programmens upplägg styrs efter kundens behov. Allt från helt på distans till en, två eller flera fördjupningsdagar i klassrum med en INTERMEZZON-certifierad konsult.

Här ser du några utav våra färdiga Blended Learning-program vi erbjuder samt hur det vanligaste Blended Learning-upplägget ser ut. Nedan kan du prova på våra e-Simuleringar genom en gratis DEMO.


intermezzon-säljutbidlning B2B affärsmannaskap

B2B-försäljning

Marknadens kanske mest avancerade e-Simulering inom företagsförsäljning (B2B). I en interaktiv miljö kommer du att praktiskt få testa på att ringa och boka möte, ta reda på kundens behov, för att slutligen presentera och förhandla. Med dig på din utmaning finns din virtuella coach.

Lärmål:

 • Ökad förmåga att prestera som B2B säljare
 • Nå bättre resultat
 • Mer professionellt kundbemötande

Pris: 

Från 2995 SEK
(tillgång till utbildningen under 12 månaders tid)

Intresseanmälan:
academy@intermezzon.com


Coachning i vardagen

Denna e-Simulering handlar om coachning i vardagen. Du kommer att hjälpa Katarina, som är chef med personalansvar, i en coachningssituation. En av hennes medarbetare söker upp henne för att få hjälp med en utmaning som han har. 

Lärmål:

 • Ha ökad förståelse för vad coachning är
 •  Förstå hur och när du ska använda coachning
 • Veta hur du på bästa sätt hjälper en medarbetare
 • Kunna anpassa ledarskapet efter personlighet
 •  Bli bättre på att hålla och leda coachningsamtal

Pris:

Från 1995 SEK
(tillgång till utbildningen under 12 månaders tid)

Intresseanmälan:
academy@intermezzon.com

intermezzon-coachning kompetensutveckling lms ledarskapsutbildning

Intermezzon-coachning b2b balance scorecard ledarskapsutbildning

Återkoppling

Denna e-Simulering handlar om återkoppling i vardagen. Du kommer att hjälpa Katarina, som är chef med personalansvar, med en utmaning. Hon har en kompetent och erfaren medarbetare. Han har en projektledarroll, men också ett beteende som inte går hem hos övrig personal. Han har dessutom misskött delar av sitt arbete.

Lärmål:

 • Se skillnaden mellan coachning och återkoppling
 • Förstå hur och när du ska använda återkoppling
 • Veta hur du på bästa sätt hjälper en medarbetare
 • Kunna anpassa ledarskapet efter personlighet
 • Bli bättre på att hålla och leda återkopplingssamtal

Pris:

Från 1995 SEK
(tillgång till utbildningen under 12 månaders tid)

Intresseanmälan:
academy@intermezzon.com


Framgångsrik försäljning

Det finns mängder med processer, modeller, trattar och matriser som förklarar vad sälj är. Vår erfarenhet är att det ofta kan bli för invecklat och tekniskt. En av våra bästa och mest erfarna säljkonsulter ger dig grunderna i den konst som kallas försäljning. Du kommer också att få några enkla verktyg som hjälper dig i din vardag – oavsett vad du jobbar med.

 

Lärmål:

 • Förståelse för grunderna i försäljning
 • Inblick i hur INTERMEZZON ser på god försäljning
 • Ge dig konkreta tips som gör dig bättre

Pris:

Från 995 SEK för filmpaketet med 7 st filmer, inklusive introduktionsfilm.

Intresseanmälan:
academy@intermezzon.com


Personbedömning

En e-Learning som lär dig hur olika personlighetstyper agerar, tänker och reagerar. Du får också träna på att anpassa dig och din kommunikation, till olika personlighetstyper.

Lärmål:

 • Få en bild av olika personlighetstyper och deras drag
 •  Reflektion över vilken personlighetstyp du själv har
 • Reflektion styrkor/svagheter i din kommunikation
 • Kunna anpassa dig till olika personlighetstyper

Pris:

Från 995 SEK
(tillgång till utbildningen under 12 månaders tid)

Intresseanmälan:
academy@intermezzon.com

Photo by halfbinz/iStock / Getty Images

Exempel på vanligt Blended Learning-upplägg:

Uppstart (webinar) (5-10 min)

En INTERMEZZON-certifierad konsult ger en översikt av innehållet och startar Blended Learning-programmet. Detta kan hållas som interaktivt webinar, eller som förinspelat videomeddelande.

Självskattning och kartläggning i e-Simulering (10-25 min)

Du får självskatta dina färdigheter inom det aktuella ämnet. Efter det får du testa på en verklighetstrogen e-Simulering som kartlägger din faktiska kunskap.

Klassrumsutbildning  (1-2 dagar)

En INTERMEZZON-certifierad konsult håller klassrumsutbildning i ämnet. Upplägget anpassas till målgruppen utifrån resultaten från kartläggningen, men också önskemål om inriktning.

Träning och certifiering i e-Simulering (40-120 min)

Efter klassrumsutbildningen öppnas träningsdelen upp och du får möjlighet att praktiskt träna dina färdigheter. Du kommer att få stöd av en virtuell coach som ger dig tips och återkoppling beroende på hur du väljer att agera. När du uppnått kravet för certifiering, får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du genomgått INTERMEZZON Blended Learning-programmet.

Varje Blended Learning-program anpassas till kundens önskemål och behov. Hör av dig för mer information.