1991

1991 började INTERMEZZON som ett traditionellt konsultbolag och är idag världsledande inom Blended Learning och kompetensutveckling, med inriktning på sälj- och ledarskapsutbildning.

10 - 20%

Vi erbjuder resultatgaranti på våra kunders kompetens- och förbättringsinvesteringar.

1 miljon

Över 1 miljon chefer och medarbetare mäter kompetens, aktiviteter och resultat i PALMSaffärsmannaskap-performance managment.jpg

Vår vision

I början av vår resa stod vi många timmar i klassrummet. Snart började vi se ett mönster. Måndag efter kurs var deltagarna tillbaka på ruta ett och förändringen uteblev. Visionen blev tydlig – vi ville förändra sättet att lära. 1998 skapades Money Maker och marknadens första datorstödda säljsimulator ser ljuset. 2007 såg vi nästa behov på marknaden – att kunna mäta träningens effekt. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat PALMS, marknadens enda verktyg för Learning & Performance Management. Vi lanserade hela tiden nya versioner. Och vi har bara börjat.


“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”
— Benjamin Franklin
lms-b2b