Fördjupat lärande

Traditionell klassrumsutbildning kan verka omodernt och ineffektivt. Det är svårt att motivera för medarbetare och chefer att vara "på kurs" under flera veckor på ett år. Samtidigt ställer dagens arbetsliv allt högre krav på att du ska vidareutvecklas och hålla dig uppdaterad. Dessutom kan interaktionen människor emellan inte helt ersättas av datorbaserad träning. 

Intermezzon använder de fysiska träffarna för att fördjupa oss inom de områden där det behövs. På så sätt utnyttjas både deltagarens och utbildningskonsultens tid maximalt. Genom att erbjuda möjlighet till både förberedelser och träning med hjälp av e-Simuleringar och e-Learning, samt mätning och uppföljning i PALMS, kan vi anpassa och effektivisera våra utbildningsprogram till deltagarnas behov och förkunskaper. Vi kan minska antalet fysiska träffar, vilket sparar pengar i form av resor, uppehälle och traktamente. För att inte tala om den uteblivna arbetsinsatsen, som för en säljare är direkt kopplat till lönen.

Sälj och säljteknik är vår kärnkompetens. Det genomsyrar allt vi gör. Det innebär att Intermezzons utbildningar inom allt från presentationsteknik till ledarskap, har sälj som grund. På samma sätt som en säljare behöver sälja in sig själv och sitt erbjudande, behöver du som presentatör sälja in ditt budskap till din publik. Som ledare behöver du sälja in dina idéer till medarbetare och kollegor. Grunden är densamma. Arenorna olika.

Intermezzon erbjuder stora möjligheter till lärande, inte minst via sociala medier, e-Simulering, e-Learning och Mobile Learning. Alla våra utbildningar är responsiva och kan tas via valfri plattform och enhet. Varje utbildningsmetod har sina fördelar och vissa områden lämpar sig bättre att tränas via klassrum. Vi vet vad och när ni ska välja för att få bästa effekt.


Erfarna utbildningskonsulter

Kunskap, inspiration och engagemang. Vi letar alltid efter de bästa konsulterna för att kunna erbjuda dig utbildning och utveckling i världsklass.  

Våra föreläsare