INTERMEZZON BLENDED LEARNING

Blended Learning är en populär term, som allt fler utbildare använder sig av. Utmaningen är att få egentligen kan definiera den.

INTERMEZZON BLENDED LEARNING är mer än bara enstaka uppladdade videoklipp och någon enkel webanimation. I våra program analyserar vi kunskapsgap och anpassar varje enskilt moment av utbildningsprogrammet till deltagarnas kompetens och erfarenhet.

Ett konkret exempel är att vi alltid kör e-Simuleringar tillsammans i klassrums- eller webinarutbildningar. Det är ett kraftfullt sätt att omsätta olika typer av beteenden i praktiken och diskutera för- och nackdelar. INTERMEZZON BLENDED LEARNING bygger på 4mat.

_X9B9221.jpg

Vi har arbetat med Blended Learning sedan 1998 och vet hur kombinationen av klassrums-utbildning och e-Simulering ger maximal effekt av en kompetenssatsning. Deltagarna får möjlighet till förberedelser, inläsning och kunskaps-avstämning på distans. Vi mäter kompetensgap, även inom beteenden. På så sätt kan utbildningen anpassas till deltagarna. INTERMEZZON Blended Learning täcker in alla lärstilar och möjliggör mer fördjupning i klass-rummet. Detta ger maximal utbildningsinsats, långvarig effekt och konkreta resultat i verksamheten. Mätbart!

Med INTERMEZZON Blended Learning får våra kunder ut maximal effekt av utbildningssatsningen. Oavsett val av inriktning. 

Skapa ditt eget utbildningsprogram med INTERMEZZON BLENDED LEARNING efter dina behov och önskemål.

B2B-försäljning

 • SALES CHALLENGE - e-Simulering (3 moduler) och teori
 • Personlighetsbedömning - e-Learning
 • BEST PRACTICE SALES - säljhandbok
 • Framgångsrik försäljning - korta filmer som inspirerar och lär ut grunderna i försäljning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning. Exempel på fokusområden: Key Account Management, praktisk mötesbokning, säljplanering, MBTI.
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult (telefon, webinar eller i ditt kundmöte)

Coachning och Ledarskap

 • BEST PRACTICE COACHNING - e-Learning teori
 • Coachning i vardagen - e-Simulering
 • Återkoppling i vardagen - e-Simulering
 • Personlighetsbedömning - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning. Exempel på fokusområden: coachning, återkoppling och ledarskap i praktiken, motivationsfaktorer, .
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult (telefon, webinar eller på din arbetsplats)

Service

 • Grundläggande försäljning (butik eller telefon) -    e-Simulering
 • Retorik och kommunikation - e-Learning
 • Personlighetsbedömning - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Vad är god service? Fokus på praktisk övning.  

Presentationsteknik

 • 5 filmer om presentationsteknik (ca 2-3 min / film)
 • BEST PRACTICE Presentation Skills - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Fokus på praktisk övning.
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult - ladda upp inspelning av din presentation och få återkoppling, eller så hjälper vi dig med din viktigaste presentation.

Produkter & tjänster

Klassrum

Vi tar fram lärarledda utbildnings-program. Med ämnesexperter inom sälj, ledarskap och inköp intern är vi välbekanta med era utmaningar.

Mera →

eLearning

Vi producerar standard och kundanpassad eLearning och eSimulering. I vår produktionsbyrå 
ingår strateger, manusförfattare, grafiker och utvecklare.

Mera →

PALMS

Marknadens enda verktyg för Learning & Performance Management och den enda lösningen som mäter effekt.

Mera →

Photo by Purestock/Purestock / Getty Images

Strategi

Vi analyserar och vägleder er... att ta fram mål och strategi för era chefers och medarbetares kompetensutveckling. Strategiskt stöd i Change Management-processen.

Kompetensprofiler

Utifrån målen tar vi tillsammans med er fram kompetensprofiler för hela företaget. På alla nivåer och för alla roller. Vi har färdiga mallar och frågebanker som gör det enkelt. 

Photo by XiXinXing/iStock / Getty Images

Lansering

Vi tar fram ett upplägg med kommunikationsaktiviteter som gör lansering och implementering roligt, inspirerande och effektivt.  


Resultatgaranti

Branschledande börsbolag som väljer oss ökar kundupplevelsen och försäljningen. Vi erbjuder resultatgaranti så att ni vet att ni får effekt av kompetens- och förbättringsinvesteringar.