INTERMEZZON BLENDED LEARNING

Blended Learning är en populär term, som allt fler utbildare använder sig av. Utmaningen är att få egentligen kan definiera den.

INTERMEZZON BLENDED LEARNING är mer än bara enstaka uppladdade videoklipp och någon enkel webanimation. I våra program analyserar vi kunskapsgap och anpassar varje enskilt moment av utbildningsprogrammet till deltagarnas kompetens och erfarenhet.

Ett konkret exempel är att vi alltid kör e-Simuleringar tillsammans i klassrums- eller webinarutbildningar. Det är ett kraftfullt sätt att omsätta olika typer av beteenden i praktiken och diskutera för- och nackdelar. INTERMEZZON BLENDED LEARNING bygger på 4mat.

kompetensutveckling

Vi har arbetat med Blended Learning sedan 1998 och vet hur kombinationen av klassrums-utbildning och e-Simulering ger maximal effekt. Deltagarna får möjlighet till förberedelser, inläsning och kunskaps-avstämning på distans. Vi mäter kompetensgap, även inom beteenden. På så sätt kan utbildningen anpassas till deltagarna. INTERMEZZON BLENDED LEARNING täcker in alla lärstilar och möjliggör mer fördjupning i klass-rummet. Detta ger maximal utbildningsinsats, långvarig effekt och konkreta resultat i verksamheten. Mätbart!

Med INTERMEZZON BLENDED LEARNING får våra kunder ut maximal effekt av utbildningssatsningen. Oavsett val av inriktning. Läs mer om våra utbildningar här och prova på våra DEMO.

Skapa ditt eget utbildningsprogram med INTERMEZZON BLENDED LEARNING efter dina behov och önskemål. Här kommer några exempel på uppbyggnad inom olika områden. 

B2B-försäljning

 • SALES CHALLENGE - e-Simulering (3 moduler) och teori (kartläggning, träning och certifiering)
 • PERSONLIGHETSBEDÖMNING - e-Learning
 • BEST PRACTICE SALES - säljhandbok
 • Framgångsrik försäljning - korta filmer som inspirerar och lär ut grunderna i försäljning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning. Exempel på fokusområden: Key Account Management, praktisk mötesbokning, säljplanering, MBTI.
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult (telefon, webinar eller i ditt kundmöte)

Coachning och Ledarskap

 • BEST PRACTICE COACHNING - e-Learning och teori (kartläggning, träning och certifiering)
 • COACHNING I VARDAGEN - e-Simulering  (kartläggning, träning och certifiering)
 • ÅTERKOPPLING OCH FEEDBACK - e-Simulering (kartläggning, träning och certifiering)
 • PERSONLIGHETSBEDÖMNING - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Praktiska övningar och rollspel, blandat med inspirerande föreläsning. Exempel på fokusområden: coachning, återkoppling och ledarskap i praktiken, motivationsfaktorer.
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult (telefon, webinar eller på din arbetsplats)

Service

 • GRUNDLÄGGANDE FÖRSÄLJNING (butik eller telefon) - e-Simulering
 • RETORIK OCH KOMMUNIKATION - e-Learning
 • PERSONLIGHETSBEDÖMNING - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Vad är god service? Fokus på praktisk övning.  

Presentationsteknik

 • 5 filmer om presentationsteknik (ca 2-3 min / film)
 • BEST PRACTICE Presentation Skills - e-Learning
 • Klassrumsutbildning med INTERMEZZON-certifierad konsult. Fokus på praktisk övning.
 • Coachstöd av INTERMEZZON-certifierad konsult - ladda upp inspelning av din presentation och få återkoppling, eller så hjälper vi dig med din viktigaste presentation.

Resultatgaranti

INTERMEZZON BLENDED LEARNING är vår garanti för att utbildningsinsatsen genererar mätbara resultat. Stora internationella börsbolag som väljer oss ökar inte bara kundupplevelsen och försäljningen - de kan även mäta effekten på sista raden.